căutare
min. 3 caractere

Tineri pentru viitor - Angajare asistată

/_f/File/logok/logo_corai_eea_frds.png

Despre proiect

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Harghita a lansat, în data de 20 februarie 2015, proiectul „TINERI PENTRU VIITOR – ANGAJARE ASISTATĂ”. Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Obiectivul general al proiectului este întărirea coeziunii economice şi sociale la nivel judeţean, prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor aflaţi în situaţii de risc, ca rezultat al implicării lor într-un proces de pregătire şi de asistenţă prin intermediul unor centre special create în acest scop – centre de angajare asistată. Promotorul proiectului, DGASPC Harghita a implementat un serviciu social nou în judeţ, destinat tinerilor aflaţi în situaţii de risc: tineri care au împlinit 16 ani şi vor părăsi în curând sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, tineri care au părăsit acest sistem şi nu au un loc de muncă stabil şi tineri cu dizabilităţi. Acest serviciu social nou constă în implementarea angajării asistate a acestor tineri. Bugetul total al proiectului este de 1.014.633,00 lei, iar perioada de implementare este de 21 luni, data de finalizare proiect este 31 octombrie 2016. Partenerii proiectului: PP-DGASPC Harghita, Asociația Handicapaților Fizici Harghita, Fundația CJD-Domus,  Fundația Lokodi Ifjusagi Alapitvany (LIA).

Rezultate

În cadrul proiectului au fost create patru centre de angajare asistată în Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Cristuru-Secuiesc şi Gheorgheni, unde tinerii pot primi srijin pentru inserția pe piața muncii. Acest suport este oferit în fiecare centru de către un personal specializat, care a primit instruire ca specialist în angajare asistată și specialist în evaluarea persoanelor cu dizabilități. Fiecare centru oferă mai multe servicii, în afară de consiliere și informare inițială, identificarea locurilor de muncă sau a posibilităților de formare continuu, pregătirea pentru interviu, asistență în acomodarea lor la locul de muncă, monitorizare, etc., oferă și activități care privesc dezvoltarea unor competențe cheie. În total 477 de tineri și părinți au primit consiliere și informare inițială, din care un număr de 266 beneficiari au solicitat ajutorul specialiștilor din centrele de angajare asistată și au intrat în programul complex de suport. 233 de tineri au beneficiat de evaluarea competențelor, în urma căruia au fost orientați către angajare, formare profesională sau dezvoltarea competențelor. Astfel au beneficiat de cursuri de calificare/recalificare/ iniţiere/specializare 116 de beneficiari, iar 107 de tineri au fost asistaţi în găsirea unui loc de muncă adecvat. Până la finalizarea proiectului Tineri pentru viitor - Angajare Asistată ne-am propus să găsim loc de muncă pentru 24 de persoane, iar la 30 septembrie 2016 au fost angajate 36 de persoane. Totodată au fost oferite servicii de mediere la locul de muncă pentru 60 de beneficiari, iar 9 persoane au beneficiat de educație vocațională. Pe lângă beneficiarii direcţi, în proiect au fost identificaţi şi beneficiari indirecţi: familiile tinerilor cu dizabilităţi, educatori, asistenţi sociali, psihologi, angajatori, voluntari. Au fost informați un număr de 173 părinți, unele centre chiar au format și o comunitate a părinților, unde pot discuta despre problemele de zi cu zi sau se întâlnesc doar pentru a se simți bine. Sensibilizarea angajatorilor şi a angajaţilor acestora, sensibilizarea factorilor de decizie şi a comunităţilor pentru schimbarea atitudinii sociale privind tinerii aflaţi în situaţii de risc constituie un obiectiv important al proiectului. Din acest motiv au fost organizate discuții și mese rotunde în principalele orașe ale județului cu scopul de a deschide un dialog între potențialii angajatori, beneficiari și specialiștii centrelor de angajare asistată. Au fost realizate materiale informative, pliante și broșuri în limba română și în limba maghiară, respectiv un manual/ghid bilingv, un site despre poiect și serviciul de angajare asistată, și a fost lansată o campanie de promovare a proiectului și a serviciului prin intermediul rețelelor de socializare. Ghidurile sunt destinate tinerilor și conțin informații despre instituții care sprijină ocuparea forței de muncă, despre legislația în vigoare, despre procesul de ocupare a unui loc de muncă, despre reguli de comportare, despre strategii de bază, mod de viață corect, despre alegerea carierei și nu în ultimul rând, prezintă și bune prectici/exemple pentru tineri. Care sunt concluziile unei activități de suport destinat tinerilor marginalizate? Vom lămuri această întrebare în data de 21 octombrie 2016, la Miercurea-Ciuc, în cadrul conferinței de închidere a proiectului. Mai multe informații puteţi găsi pe pagina web a proiectului: http://caahr.ro/


 

Flash content

Get Adobe Flash player