căutare
min. 3 caractere

Serviciul Locuințe protejate

Locuințele protejate reprezinta o alternativă pentru tineri cu handicap mintal, care părăsesc sistemul de protecția copilului sau sunt internate în centrele rezidențiale și nu au nici un suport familial, dar pot fi reintegrați în societate. Prin activitatea acestor locuințe protejate contribuie la prevenirea marginalizării tinerilor cu handicap mintal asigurând suport pentru a începe o viață nouă independentă. Activitatea de protecție specială și reinserție socială a tinerilor cu dizabilități mintal este coordonată de Serviciului locuințe protejate în domeniul asistenței sociale a persoanelor adulte.

Locuințele protejate oferă următoarele servicii:
  • Asigură asistență beneficiarilor pentru o viață independentă;
  • Acordă asistență la locul de muncă pentru beneficiari și intermediază pentru locul de muncă între angajatorii și beneficiari;
  • Asigură găzduire, hrană, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare tinerilor cu dizabilități;
  • Asigură asistență și supraveghere medicală la indicația medicului specialist;
  • Acordă consiliere în vederea dezvoltării relațiilor sociale;
  • Asigură consiliere juridică;
  • Organizarea unor activități cultural educative și de socializare atât în interiorul grupului cât și în afara acestuia;
  • Organizează activități de ergoterapie în raport cu restantul potențial al beneficiarului;
Persoana de contact: Benchea Valentin -sef serviciu
telefon: 0266-313199
adresa de mail: locuinteprotejate@yahoo.com

 

Flash content

Get Adobe Flash player