căutare
min. 3 caractere

Servicii oferite de către Comisia Județeană de evaluare medicală a persoanelor cu handicap adulți

Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți are drept activitate expertizarea persoanelor cu dizabilități și încadrarea lor într-un grad de handicap conform deficiențelor funcționale pe care le prezintă. Ociectivul activității noastre este evaluarea cât mai corectă a situației medicale a persoanei care se prezintă în fața comisiei. Pe baza planurilor de recuperare și readaptare propunem măsuri medicale, educative, profesionale pentru o integrare socială cât mai bună. Comisia este numită pe baza Hotărârii nr. 174/2005 a Consiliului Județean Harghita, conform Ordonanței Guvernamentale nr. 51/2005.
Comisia este formată din: președinte, membrii: medic primar în expertiză medicală, psiholog, asistent social, reprezentantul organizațiilor neguvernamentale.
Condițiile de admisibilitate ale contestației: În data de 30.06.2017 a fost adoptată Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.51/2017, care a modificat procedura contestației împotriva certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap, prevăzută în Legea  448/2006, astfel:
- Certificatele emise pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.
În aceste condiții, petenții vor depune la secretariatul comisiei de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap județene, o plângere prealabilă, după care vor fi îndrumați către instanța de judecată competentă, potrivit Legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.
INFORMAȚII UTILE

Program cu publicul:
 
Luni 8.30 - 14.00 Cardiologie - interne - chirurgie
Marți 8.30 - 14.00 Neurologie - ortopedie
Miercuri 8.30 - 14.00 Psihiatrie
Joi 8.30 - 14.00 Oftalmologie - ORL
Vineri      -    Închis publicului


Actele necesare pentru obținerea certificatului de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap care necesită protecție specială:

 • Documentul de identificare (C.I. sau B.I.)- original şi copie;
 • Referat medical despre  starea prezentă  de la medicul specialist – să nu fie mai veche de 3 luni (ori bilet de externare din spital recentă – în original);
 • Scrisoare medicală - tip, de la medicul de familie;
 • Anchetă  socială, de la serviciul social al primăriei de domiciliu;
 • Adeverinţă de venit – de la finanţe;
 • Cupon de pensie (original şi să nu fie mai veche de 3 luni);
 • Adeverinţă de salariat, cu specificarea funcţiei şi venitului realizat;
 • Decizie medicală asupra capacităţii de muncă - copie;
 • Acte doveditoare cu privire la apariţia bolii:
 1. Bilete de externare din spital;
 2. Livret militar (numai dacă a fost scutit!);
 3. Adeverinţă de şcolarizare (numai dacă a fost scutit!).
 

Contact:

530110, Miercurea Ciuc str.Zöld Péter nr.6, județul Harghita
tel/fax 0266 - 206028
Mobil: 0733 553 074
 

 

Flash content

Get Adobe Flash player