căutare
min. 3 caractere

Servicii în domeniul protecției copilului

Centru de Asistență și Sprijin pentru Readaptarea Copilului cu Probleme Psihosociale

Centrul de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale asigură consilierea psihologică şi socială, informarea, susţinerea emoţională a copilului, familiei, al asistentului maternal, în scopul readaptării copilului cu probleme psihosociale, a reintegrării familiale şi comunitare, precum și prevenire a separării copilului de familia sa. Centrul de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale furnizează accesul la serviciile sociale şi resursele instituţiei pentru potenţialii beneficiari, fără discriminare sexuală, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate, precum şi o protecţie adecvată în relaţiile cu alte instituţii şi cu specialişti din afara instituţiei.

Adopție

Adopţia îndeplineşte un important rol social şi familial, contribuind nu numai la preluarea sarcinilor societăţii în creşterea, educarea şi pregătirea profesională a copiilor lipsiţi de ocrotirea părintească, dar şi la asigurarea unui climat de fericire, de iubire şi înţelegere, similar cu acela pe care îl oferă viaţa de familie naturală.

Centre de plasament de tip familial

               În 2001 Guvernul României a adoptat „Strategia Guvernamentală cu privire la Protecția Copiilor aflați în dificultate 2001 – 2004”. Strategia propunea adoptarea unui

Consiliere juridică

Definiție și statut Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum și ale persoanelor juridice

Plasamente de tip rezidențial

Serviciile de tip rezidențial, sunt variate ca organizare și funcționare, însă baza lor comună o reprezintă găzduirea și îngrijirea copiilor. Protecția copilului într-un serviciu de tip rezidențial este temporară și trebuie să dureze cât mai puțin,

Servicii în centre de zi

Rolul principal al serviciului este de a oferi asistență gratuită în timpul zilei copiilor, care provin din familii aflate în dificultate (familii cu situație materială precară și/sau familii dezorganizate, în care mamele/tații își cresc singur copiii), dând

Serviciul de Asistenți Maternali Profesioniști

Cel mai propice mediu de dezvoltare fizică, emoţională, intelectuală al oricărui copil este în familie. Cum menţinerea acestuia în familia biologică uneori nu este posibilă sunt recomandate alternativele la instituţionalizarea copiilor, printre acestea numărându-se şi plasamentul copilului la asistentul maternal.

Serviciul de evaluare complexă

Serviciul de evaluare complexă a copilului efectuează evaluarea copilului cu deficienţe şi după caz, cu dizabilităţi şi propune încadrarea acestora într-un grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională.

Telefonul copilului

Serviciul telefonul copilului are misiunea de a primi semnalări cu privire la situaţiile de abu'z, neglijare şi exploatare a copilului, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţie de risc.

Arhivă (1)


 

Flash content

Get Adobe Flash player