căutare
min. 3 caractere

Servicii de asistență socială

Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheș

CRRN Tulgheș asigură pentru beneficiari: -cazare și hrană, condiții igienico-sanitare corespunzătoare -asigură asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a persoanelor internate. -asigură elaborarea programelor individuale de recuperare pentru fiecare beneficiar -asigură

Centrul de servicii pentru recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu - Odorheiu-Secuiesc

Obiectivele serviciului sunt: asigurarea implementării programelor individuale de reabilitare și integrare socială elaborate de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; asigurarea condițiilor necesare pentru recuperarea persoanelor adulte cu handicap locomotor din centrele

Servicii oferite de către Centrul de Îngrijire și Asistență Frumoasa

Centrul de Îngrijire și Asistență Frumoasa este o instituție de interes public, fără personalitate juridică, înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale

Servicii oferite de către Centrul de Îngrijire și Asistență Gheorgheni

Centrul de Îngrijire și Asistență Gheorgheni este o instituție de interes public, fără personalitate juridică, înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale

Servicii oferite de către Comisia Județeană de evaluare medicală a persoanelor cu handicap adulți

Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți are drept activitate expertizarea persoanelor cu dizabilități și încadrarea lor într-un grad de handicap conform deficiențelor funcționale pe care le prezintă. Ociectivul activității noastre este evaluarea cât

Servicii oferite de către Compartimentul de îngrijire de tip rezidențial. Management de caz

-Asigură evaluarea inițială a solicitanților de internare pe baza criteriilor și metodologiei de acordare a asistenței și protecției sociale elaborată de Direcție. -Organizează evaluarea periodică a beneficiarilor de către o echipă pluridisciplinară. -Urmărește elaborarea planurilor

Servicii oferite de către Serviciul de evidență și acordare de drepturi persoanelor cu handicap, relații cu publicul

Personalul din cadrul serviciului asigură program pentru relații cu publicul, întocmesc documentația necesară pentru punerea în plată a alocației de stat pentru copii cu handicap, a îndemnizației lunare pentru persoanele cu handicap adult și alocației sociale pentru nevăzători

Serviciul Locuințe protejate

Locuințele protejate reprezinta o alternativă pentru tineri cu handicap mintal, care părăsesc sistemul de protecția copilului sau sunt internate în centrele rezidențiale și nu au nici un suport familial, dar pot fi reintegrați în societate. Prin activitatea acestor locuințe protejate


 

Flash content

Get Adobe Flash player