căutare
min. 3 caractere

Proiecte de hotărâri

2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

PROCES VERBAL încheiat la data de 19.12.2019, cu ocazia afişării unui proiect de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2020

PROCES – VERBAL încheiat la data de 08.11.2019, cu ocazia afişării unui proiect de hotărâre

Hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 al proiectului  „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”

PROCES – VERBAL cu ocazia afişării unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita

Hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice

PROCES – VERBAL cu ocazia afişării unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita


Hotărâre privind aprobarea Programului judeţean  anual de îngrijire  social-medicală la domiciliu

PROCES – VERBAL cu ocazia afişării unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita

Hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2019

PROCES – VERBAL cu ocazia afişării unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita

Hotărâre privind Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita

PROCES – VERBAL cu ocazia afişării unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita

Hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul  Harghita

PROCES – VERBAL cu ocazia afişării unui proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean Harghita

Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul  Harghita

PROCES VERBAL încheiat cu ocazia afișării PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va  fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita și al PROIECTULUI DE HOTÂRE privind aprobarea Contractului – cadru – model - care va  fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita

 

Proiect de Hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004, privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale

2018
Proiect de Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita
Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2019

PROCES VERBAL  de afișare a proiectului de hotărâre și PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Județene de dezvoltare a serviciilor sociale, al județului Harghita, pentru perioada 2019-2023-2028 și a Planului  oprațional de realizare a obiectivelor Stategiei 

PROCES VERBAL  de afișare a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de coordonator la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,, Address Cyberbullying By Creating a Conscious Online Community” (Adresarea Cyberbullying-ului prin crearea unei comunități conștientă online)

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de coordonator la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,Address Cyberbullying By Creating a Conscious Online Community” (Adresarea Cyberbullying-ului prin crearea unei comunități conștientă online)

PROCES VERBAL  de afișare a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,Education and Digital Cultural Laboratory – EDUCLAB” [Laboratorul de educație și cultură digitală]

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de partener la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a  proiectului ,,Education and Digital Cultural Laboratory – EDUCLAB” [Laboratorul de educație și cultură digitală]

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune 2018

PROCES VERBAL de afișare a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 339/2012, privind înființarea Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenței în familie, și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 339/2012, privind înființarea Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenței în familie, și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

PROCES VERBAL de afișare a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.338/2012, privind înființarea Echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.338/2012, privind înființarea Echipei intersectoriale locale (EIL) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

PROCES VERBAL de afișare a proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de coordonator la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,,From Youth to Independent Life – De la tinerețe spre viața independentă”

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, în calitate de coordonator la derularea în cadrul Programului Erasmus+, a proiectului ,,From Youth to Independent Life – De la tinerețe spre viața independentă”
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contractului – cadru –model- care va  fi  încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale care  participă la finanţarea  costului anual pentru o persoană cu handicap instituţionalizată, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi  se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Convenţiei cadru -model- care va  fi  încheiată între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita şi unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Harghita prin consiliile locale  care  participă la finanţarea  costului anual pentru un copil/tânăr instituţionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist, care provine din unitatea administrativ - teritorială respectivă şi se află în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Harghita
2017
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la  Hotărârea nr. 64/2014  a Consiliului Județean Harghita  privind aprobarea  Strategiei Judeţene de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei Judeţene de Asistenţă Socială a judeţului Harghita, pentru perioada 2014-2018
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii a unui teren intravilan situat în orașul Cristuru Secuiesc, str. Kriza János nr. 26 înscris în CF. nr. 5454 sub nr. cadastral 887, din domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc în domeniul public al județului Harghita
 
EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea solicitării transmiterii a unui teren intravilan situat în orașul Cristuru Secuiesc, str. Kriza János nr. 26 înscris în CF. nr. 5454 sub nr. cadastral 887, din domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc în domeniul public al județului Harghita
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE - modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
 
2016
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Locuinței protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Bodogaia, precum și cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ...aici
HOTĂRÂRE privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi  pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al direcţiei generale ...aici
 
Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ... aici
 
Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spațiilor din incinta Centrului Multifuncțional Șumuleu, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita ... aici
 
2015
 
2014
 
2013

 

Flash content

Get Adobe Flash player