căutare
min. 3 caractere

Proiecte de hotărâri

2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la  Hotărârea nr. 64/2014  a Consiliului Județean Harghita  privind aprobarea  Strategiei Judeţene de Asistenţă Socială a Judeţului Harghita şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei Judeţene de Asistenţă Socială a judeţului Harghita, pentru perioada 2014-2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii a unui teren intravilan situat în orașul Cristuru Secuiesc, str. Kriza János nr. 26 înscris în CF. nr. 5454 sub nr. cadastral 887, din domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc în domeniul public al județului Harghita

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea solicitării transmiterii a unui teren intravilan situat în orașul Cristuru Secuiesc, str. Kriza János nr. 26 înscris în CF. nr. 5454 sub nr. cadastral 887, din domeniul public al orașului Cristuru Secuiesc în domeniul public al județului Harghita

PROIECT DE HOTĂRÂRE - modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

Hotărâre protecția persoanelor cu handicap 2017

Proces-verbal de afișare protecția persoanelor cu handicap 2017

Hotărâre îngrijire social-medicală la domiciliu 2017

Proces-verbal de afișare îngrijire social-medicală la domiciliu 2017

Hotărâre asistență comunitară 2017

Proces-verbal de afișare asistență comunitară 2017

Hotărâre pensionari 2017

Proces-verbal de afișare pensionari 2017

Hotărâre program copii 2017

Anunț de participare 2017 - ANEXA 2.1

Proces-verbal de afișare program copii 2017

2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării Locuinței protejate pentru persoane adulte cu dizabilități Bodogaia, precum și cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ...aici

HOTĂRÂRE privind modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi  pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al direcţiei generale ...aici

Hotărâre program copii 2016

Proces-verbal de afișare program copii 2016

Hotărâre pensionari 2016

Proces-verbal de afișare pensionari 2016

Hotărâre persoane cu handicap 2016

Proces-verbal de afișare persoane cu handicap 2016

Hotărâre asistență comunitară 2016

Proces-verbal de afișare asistență comunitară 2016

Hotărâre îngrijire social-medicală la domiciliu 2016

Proces-verbal de afișare îngrijire social-medicală la domiciliu 2016

Hot. C.J cofinanțare adulți 2016

Proces-verbal de afișare a proiectelor de hotărâri 2016

Hot.C.J. cofinanțare copii 2016

Proces-verbal de afișare a proiectelor de hotărâri 2016

 

Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr.160/2004 privind  organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi a modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale, a  organigramei şi a statului de funcţii ... aici

 

Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea spațiilor din incinta Centrului Multifuncțional Șumuleu, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita ... aici

 

2015

Hot. C.J cofinanțare adulți 2015

Hot.C.J. cofinanțare copii 2015

Hot. Proiect "United Networks"

Hot. Proiect Sinergii

Hot. program copii 2015

Hot. comunitare 2015

Hot. handicap 2015

Hot. îngrijire la domiciliu 2015

Hot. pensionari 2015

 

2014

Proiect de Hot. privind transferul Centrului de îngrijire de zi Toplița la Cons. Jud. Toplița

Proces verbal de afișare a proiectelor de hotărâri 2014

Hot. C.J cofinanțare adulți 2014 cu Standarde

Hot.C.J. cofinanțare copii 2014 cu Standarde

Hot. program copii 2014

Hot. comunitare 2014

Hot. handicap 2014

Hot. îngrijire la domiciliu 2014

Hot. pensionari 2014

 

2013

Proiect Hot. Cons. Jud.  cu rromii

Hot. C.J cofinantare adult 2013 cu Standarde

Hot.C.J.cofinantare copii 2013 cu Standarde


 

Flash content

Get Adobe Flash player