căutare
min. 3 caractere

Procedura de acordare a subvențiilor

Anunț privind procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dipozitive asistive și tehnologii de acces:

Persoanele cu handicap adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat , mediu și usor pot beneficia de o subvenție sub formă de un voucher în valoare maximă de până la 5000 euro, conform art. 4 din Ordinul nr. 721/481/310/2019 din 1 aprilie 2019 privind aprobarea procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

Prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înţelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente şi software, utilizate de către sau pentru persoanele cu dizabilităţi pentru:

  • participare;
  • protecţie, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcţiilor sau structurilor corpului şi a unor activităţi;
  • prevenirea deficienţelor, limitărilor de activitate şi restricţiilor de participare

    Condiții de obținere a subvenției sub formă de voucher:

Subvenția se va acorda sub forma unui voucher tipărit de către A.N.P.D. si distribuit de către D.G.A.S.P.C. Harghita.

Voucher-ul se eliberează la cererea persoanei cu handicap/ a reprezentantului legal/ a reprezentantului ONG-ului al cărui membru este persoana cu handicap, care va depune în scris, la sediul D.G.A.S.P.C Harghita, din strada P-ța Libertății nr.5,Mun. Miercurea Ciuc, următoarea documentație:

  • cerere tip;
  •  act de identitate;
  •  certificatul de încadrare în grad de handicap valabil ,emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
  •  recomandare scrisă de la medicul specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces
  • document din care reiese că persoana cu dizabilități beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională.

Voucherul este nominal şi netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni. În cazul neutilizării voucherului în perioada de 6 luni, există posibilitatea eliberării, la cerere, a unui nou voucher cu aceeaşi valabilitate. Termenul de valabilitate a unui voucher nu trebuie sa depăşească luna decembrie 2023.
Voucherul este folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în lista cuprinsă în anexa nr. 1.
Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz si va fi folosit o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului.
Voucherul este utilizat doar la operatorii economici – furnizori/producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, www.anpd.gov.ro.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa direct la sediul D.G.A.S.P.C. Harghita str.P-ta Libertății, nr.5, et.3, cam 312/A , prin e-mail carmen.liche@dgaspchr.ro sau la nr. de telefon 0266.207756.

Documente anexate

CERERE pentru acordarea voucherului

LISTA tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare

RECOMANDARE privind acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces

ORDIN  Nr. 721/481/310/2019 din 1 aprilie 2019


 

Flash content

Get Adobe Flash player