căutare
min. 3 caractere

Legislație secundară

HOTĂRÂRI DE GUVERN

HOTĂRÂRE   Nr. 1769 din 21 octombrie 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor

 

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE   Nr. 1113 din 12 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016*)

HOTĂRÂRE   Nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist

HOTĂRÂRE   Nr. 684 din 19 august 2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 - 2018

HOTĂRÂRE   Nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

HOTĂRÂRE   Nr. 1443 din  2 septembrie 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora

HOTĂRÂRE   Nr. 669 din 24 mai 2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

HOTĂRÂRE   Nr. 867 din 29 iulie 2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii

HOTĂRÂRE   Nr. 1295 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii

HOTĂRÂRE   Nr. 1437 din  2 septembrie 2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului

HOTĂRÂRE   Nr. 1443 din  2 septembrie 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora

HOTĂRÂRE   Nr. 218 din  7 martie 2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora

HOTĂRÂRE   Nr. 1441 din  2 septembrie 2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

HOTĂRÂRE   Nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

HOTĂRÂRE   Nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist

HOTĂRÂRE   Nr. 1103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare

HOTĂRÂRE   Nr. 1018 din 10 septembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în plasament sau încredinţare

HOTĂRÂRE   Nr. 1295 din 13 august 2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii

HOTĂRÂRE   Nr. 1437 din  2 septembrie 2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului

HOTĂRÂRE   Nr. 1439 din  2 septembrie 2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal

 

ORDINE

ORDIN   Nr. 21 din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

ORDIN   Nr. 25 din  9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi

ORDIN   Nr. 31 din 14 ianuarie 2015, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi*)

ORDIN   Nr. 35 din 15 mai 2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

ORDIN   Nr. 89 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat

ORDIN   Nr. 101 din 15 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

ORDIN   Nr. 132 din  7 aprilie 2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii

ORDIN   Nr. 177 din 16 decembrie 2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului

ORDIN   Nr. 253 din 28 noiembrie 2008, pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate

ORDIN   Nr. 287 din  6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

ORDIN   Nr. 288 din  6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului

ORDIN   Nr. 384/306/993 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie

ORDIN   Nr. 1343 din 29 iunie 2015privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie

ORDIN   Nr. 5574 din  7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

ORDIN   Nr. 89 din 27 iulie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat


 

Flash content

Get Adobe Flash player