căutare
min. 3 caractere

Informaţii de interes public

Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public: Kovács Anna.

     Solicitări privind informaţiile de interes public pot fi adresate instituţiei la registratura sau prin intermediul poştei electronice la adresa de e-mail - office@dgaspchr.com.

  • Model Cerere - privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informatii publice in temeiul Legii 544/2001;
  • Model Reclamaţie Administrativă (1) - privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informatii publice in temeiul Legii 544/2001;
  • Model Reclamaţie Administrativă (2) - privind liberul acces la informaţiile de interes public pentru solicitarea de informatii publice in temeiul Legii 544/2001;

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr.544/2001 şi anume:

  • 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  • 10 zile  lucrătoare pentru anunţarea solicitantului ca termenul iniţial prevăzut de lege nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  • 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul iniţial prevazut de lege;
  • 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

        Informaţiile, formularele şi  documentele  de interes public pot fi găsite pe site pe paginile fiecarui serviciu în parte.

 

        Modalitățile de contestare a deciziei DGASPC Harghita în situația in care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces Ia informațiile de interes public solicitate:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, acesta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Reclamația administrativă se face în termen de 30 de zile de la luarea Ia cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul DGASPC sector 1 de a răspunde în scris solicitării de informații de interes public.

în situația în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial, cât și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat.

Solicitantul care, după primirea răspunsului Ia reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale, poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile.

Lista documentelor de interes public de la nivelul DGASPC Harghita

Lista documentelor produse şi/sau gestionate la nivelul DGASPC Harghita

Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității

 

Lista operatorilor de transport interurban cu, care DGASPC HR are încheiat Convenții privind transportul interurban călători potrivit art.24 din Legea 448/2006      aici ...

Documente privind procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dipozitive asistive și tehnologii de acces:

CERERE pentru acordarea voucherului

LISTA tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare

RECOMANDARE privind acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces


 

Flash content

Get Adobe Flash player