căutare
min. 3 caractere

Hotărâri ale Guvernului

HOTĂRÂRI DE GUVERN

 1. HOTĂRÂRE   Nr. 427 din 25 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE   Nr. 1175 din 29 septembrie 2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006 – 2013
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 1317 din 27 octombrie 2005 privind sprijinirea activităţilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 5 din 24 aprilie 2015, privind aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 427 din 25 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 488 din 26 mai 2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 539 din  9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 684 din 19 august 2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 - 2018
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 686 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 696 din 19 iulie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi administrarea unităţilor finanţate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap
 1. HOTĂRÂRE  Nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 886 din  5 octombrie 2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 1434 din  2 septembrie 2004    *** Republicată, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
 1. HOTĂRÂRE   Nr. 1826 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale

 

INSTRUCȚIUNI

 1. INSTRUCŢIUNI   Nr. 1/507 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003

 

Flash content

Get Adobe Flash player