căutare
min. 3 caractere

❗️ ❗️ ❗️ Îi anunțăm pe beneficiarii, colegii și partenerii noștri că în perioada 22-24 iunie activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății nr. 5, etajul III este suspendată, deoarece în aceste zile se desfășoară dezinfectarea totală a clădirii Consiliului Județean Harghita. Astfel, în primele trei zile ale săptămânii colegii noștri își desfășoară activitatea de acasă.

❗️ ❗️Prin această cale aducem la cunoștința beneficiarilor noștri că ÎN DATA DE 20 MAI 2020 ACTIVITATEA SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI și a SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII DIN MIERCUREA-CIUC, STRADA ZÖLD PÉTER, NR. 4 VA FI SUSPENDATĂ, având în vedere că Operatorul Regional de Apă și Canalizare „Harvíz” va efectua lucrări de întreținere la sistemul de apă. Din această cauză se va opri furnizarea apei, iar fără apă nu se poate asigura igiena necesară funcționării acestor birouri. 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita este instituția publică aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, înființată la data de 01.01.2005 prin comasarea Serviciului Public de Asistență Socială și a Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Harghita. Instituția a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului județean Harghita Nr. 160/2004.

Instituția are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale și a sărăciei. În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita elaborează strategia proprie de asistență socială, planul de asistență socială și programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

În domeniul protecției persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere și le asigură servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și familiale pentru a depăși situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material și juridic, în condițiile legii.
De asemenea, asigură măsurile de protecție necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

În domeniul protecției copilului și a familiei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

 

ADĂPOSTURI DE NOAPTE ÎN JUDEȚUL HARGHITA

 

Miercurea-Ciuc  (public)                                                   

Odorheiu-Secuiesc (privat)                                                        

Gheorgheni (privat)                                                      

Adăpostul de noapte

„Asociația HíD AZ ÉGEN” Egyesület

Centrul de adăpost pentru persoane fără locuință

Asociația de asistență socială umanitară și creștină Ora International

Alea copiilor, nr.9

Str. Budvár, nr. 43

Str. Kossuth Lajos, nr. 198

Tel.: 0266 322 174

Tel.: 0740 997 127

Tel. 0266 364 158

Pers. de contact: administrator Antal Ábrahám

Pers. de contact: Farkas Réka Pers. de contact: Mihálydeák Orsolya
     

 

 

 

Comunicat de presă

Data: 04/10/2019

„TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, implementează proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

1: un set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenții maternali elaborat;

2: 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create;

3: platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem;

4: 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continua;

5: un program de formare profesională și suport de curs elaborate;

6: un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali;

7: campanie de informare și conștientizare derulată;

8: rețea de asistență maternală dezvoltată;

9: cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 până în anul 2018 și a celor nou angajați începând cu anul 2019.

Durata de implementare a proiectului este de 120 de luni (ianuarie 2014-decembrie 2023) iar valoarea totală a acestuia este de 2.657.162.612,32 lei, din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget național și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor.

Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la proiect, beneficiarul poate fi contactat la tel. 021 310 07 89, e-mail: office@anpfdc.ro.

Afiș „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS127169

 

COMUNICAT - ,,TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”

DGASPC Harghita și-a propus ca prin proiectul TEAM-UP să angajeze în perioada 2019-2023 un număr de 64 de asistenți maternali, după cum urmează: anul 2019-12 AM; anul 2020-15 AM; anul 2021-15 AM; anul 2022-12 AM; anul 2023 -10 AM. Deasemenea toții angajații Serviciului de asistență maternală profesionistă vor beneficia de cursuri de formare în domeniu. Persoanele care doresc să devină asistent maternal pot obține informații suplimentare la sediul DGASPC Harghita, situat în municipiul Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, camera 310, tel. 0266/207769, e-mail: office@dgaspchr.ro.

 

Cardul european pentru dizabilitate

Începând din luna octombrie 2016 persoanele cu dizabilități pot solicita cardul european pentru dizabilitate.

 


 

Flash content

Get Adobe Flash player