căutare
min. 3 caractere

DGASPC Harghita angajează educator (măsură de primă urgență cu aplicabilitate directă) pe perioadă determinată la CP Bilbor - 30.03.2020

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI HARGHITA

                                   ANGAJEAZĂ

Rezultatele probei de interviu

conform art.16 Capitolul III, Domeniul Sănătății – Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă - Anexa nr.1 decretul nr.195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

la Centrul de plasament Bilbor

Educator  cu studii M – pe durată determinată maxim. 6 luni                                    1/2 post

                   Condiţii de participare:

  • Studii medii cu diplomă de bacalaureat
  • Disponibilitate pentru munca în echipă
  • Vechime minim 1 an

Avantaj: experienţă în activităţi cu copiii

Angajarea se va organiza la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii  nr. 5, cam 301.

În cazul în care se vor prezenta mai multe persoane, se va organiza un interviu de selecție pentru ocuparea postului la data de 30 martie 2020.

          Relații suplimentare se obţin la Serviciul resurse umane, telefon 0266-207761.

          Dosarele se depun până la data de  25 martie 2020,  la sediul direcţiei, şi vor cuprinde:

  • Actul de identitate, în original şi în copie
  • Cerere de înscriere la concurs
  • Diplomele de studii în original şi în copie
  • Original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: copia carnet de muncă şi altele
  • Adeverință medicală de la medicul de familie
  • Curriculum vitae
  • Cazier judiciar în original

 

Miercurea-Ciuc, 19.03.2020 

                         

DIRECTOR GENERAL

                                                                                     ELEKES ZOLTÁN


 

Flash content

Get Adobe Flash player