căutare
min. 3 caractere

Concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante - 07 aprilie 2020

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI HARGHITA

                        O R G A N I Z E A Z Ă

Rezultatele selecției dosarelor

Concurs pentru ocuparea  posturilor contractual vacante

 la Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Cristuru Secuiesc

Asistent medical cu studii PL– pe durată nedeterminată                                                     1 post

Condiții de participare:

 • Studii  postliceale în specialitate
 • Adeverință de la O.A.M.G.M.A.M.R.
 • Vechime minim 1 an ca asistent medical
 • Capacitatea de a lucra în echipă  

la Centrul de Plasament de Tip Familial Nr.2 Miercurea Ciuc

Inspector de specialitate (asistent social) cu studii S - pe durată nedeterminată      1 post

             Condiții de participare:                                                            

 • studii superioare cu diplomă de licență în domeniul: asistență socială
 • disponibilitate pentru munca în echipă
 • vechime minim 1 an în specialitatea studiilor absolvite

Avantaj: experiență în activități cu copii 

Concursul se va organiza în data de 07 aprilie 2020, orele 10  la sediul Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului din Miercurea  Ciuc, P.ţa Libertăţii  nr.5, cam 301.

Relaţii suplimentare împreună cu bibliografia de concurs se obţin la Serviciul resurse umane, telefon 0266-207761.

Dosarele se depun până la data de  25 martie 2020 la sediul direcţiei, şi vor cuprinde:

 • Actul de identitate, în original şi în copie
 • Cerere de înscriere la concurs
 • Diplomele de studii în original şi în copie
 • Original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: copia carnet de muncă şi altele
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 • Curriculum vitae
 • Cazier judiciar în original

 

DIRECTOR GENERAL

ELEKES ZOLTÁN

 

Bibliografia:

la Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Cristuru Secuiesc

- Asistent medical -

1. Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare

2. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal – Anexa 1

3. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială,

Anexa nr. 1; Modul II, standard 1, Modul IV, standard 1, 2.

la Centrul de Plasament de Tip Familial Nr.2 Miercurea Ciuc

- Inspector de specialitate (asistent social) -

1.  Legea nr. 272/2004 Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare

2H.G. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal  - M.O. nr. 920 din 23 noiembrie 2017 - Anexa 1 

3.  Ordinul nr. 25 din februarie 2019 - pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială


 

Flash content

Get Adobe Flash player