căutare
min. 3 caractere

CareComp

/_f/File/logok/carecomp_logo.png/_f/File/logok/erasmus-logo-high-resolution.png/_f/proiecte_de_col_transnat/CareComp/CareComp%20Trainingmat%20RO%20PRINT%20final.pdf

CareComp - Dezvoltarea competenţelor educatorilor şi îngrijitorilor din sistemul de protecţie a copilului în contextul tranziţiei de la îngrijire instituţională la ceea comunitară.

În contextul reformării sistemului de protecţie a copilului şi al tranziţiei de la îngrijire instituţională la cea comunitară, toate ţările se confruntă cu provocarea de a schimba cultura instituţională, prin dezvoltare continuă a competenţelor îngrijitorilor şi asistenţilor maternali care au în îngrijire copii dezavantajaţi, expuşi la riscul de excluziune socială.

Pentru a facilita dezvoltarea abilităţilor transversale ale îngrijitorilor şi asistenţilor maternali, proiectul Care Comp propune următoarele obiective:

  • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale formatorilor care susţin munca educatorilor şi asistenţilor maternali, oferindu-le un curriculum de formare, materiale de instruire aferente, cât şi modele de bună practică pentru a fi utilizate în activitatea lor de zi cu zi.
  • Dezvoltarea competenţelor transversal ale îngrijitorilor şi ale asistenţilor maternali în domenii precum: rezolvarea conflictelor, munca în echipă, comunicarea verbală şi non-verbală, gândirea creativă, gândirea critică, competenţe de învăţare, planificarea activităţilor, evaluare etc.

Centre de intervenţie de criză sau de plasament, care angajează lucrători de tineret (termenul folosit în sens larg) pe bază de contract sau de voluntariat, se confruntă cu o provocare imensă luând în considerare complexitatea situaţiilor şi mediile din care provin tinerii şi privind faptul că deseori personalul nu este încă competent pentru abordarea acestor probleme. Proiectul se desfășoară în perioada septembrie 2014 - august 2016, și este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.

Mai multe informații: http://carecomp.eu/

Descărcări:

Manual de formare CareComp


 

Flash content

Get Adobe Flash player