căutare
min. 3 caractere

Deși într-un stat democratic protecția socială reprezintă un element fundamental al politicilor statale, în prezent Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita a ajuns să se confrunte cu o situație de criză fără precedent din punct de vedere financiar. În acest moment ne aflăm în imposibilitatea de a mai putea asigura susținerea întreținerii pentru cele 189 de persoane cu handicap aflate în centrele noastre, respectiv asigurarea aprovizionării acestora cu produse alimentare, de curățenie, de igienă personală sau plata utilităților și a furnizorilor.  De asemenea, nu putem asigura alocația de hrană pentru cei 507 copii aflați în centrele de plasament din cadrul direcției generale. Instituția nu poate plăti nici contribuțiile salariale (de exemplu asigurarea de sănătate, șomaj, etc.) pentru luna august, iar începând din luna septembrie nu avem fonduri pentru plata salariilor. Conducerea instituției noastre a cerut rectificarea bugetului, trimițând adrese la ministerele de resort și având întâlniri cu reprezentanții acestor ministere, însă până în prezent nu s-au luat măsuri concrete în privința solicitărilor noastre. Atașăm adresa trimisă la Guvernul României, domnului prim-ministru Mihai Tudose. aici


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita este instituția publică aflată în subordinea Consiliului Județean Harghita, înființată la data de 01.01.2005 prin comasarea Serviciului Public de Asistență Socială și a Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Harghita. Instituția a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului județean Harghita Nr. 160/2004.

Instituția are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale și a sărăciei. În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita elaborează strategia proprie de asistență socială, planul de asistență socială și programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

În domeniul protecției persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere și le asigură servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și familiale pentru a depăși situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material și juridic, în condițiile legii.
De asemenea, asigură măsurile de protecție necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

În domeniul protecției copilului și a familiei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

 

Cardul european pentru dizabilitate

Începând din luna octombrie 2016 persoanele cu dizabilități pot solicita cardul european pentru dizabilitate.

 


 

Flash content

Get Adobe Flash player